14.11.14

Masterclass rietvlechten Dutch Design Week [Masterclass basketry Dutch Design Week]

Tijdens de Dutch Design Week heb ik op uitnodiging van Etsy een masterclass mogen volgen. Deze masterclass was een initiatief van het Crafts Counsil Nederland in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie en Etsy en maakte deel uit van een serie masterclasses. Elke dag van de Dutch Design Week werd een masterclass gegeven in traditionele technieken, onder andere Staphorster Stipwerk, goud borduren, Delfts Blauw schilderen, vilten. 

[During the Dutch Design Week I was able to take a masterclass on invitation by Etsy. This masterclass was an initiative from the Dutch Crafts Counsil in collaboration with the Cultural Participation Fund and Etsy and was one of a series of masterclasses. Every day of the Dutch Design Week there was a masterclass in traditional techniques, for example gold painting, felting, Delft Blue painting.]

foto Crafts Counsil Nederland

De masterclass die ik mocht volgen was rietvlechten en werd gegeven door Esmé Hofman. Esmé is een van de weinigen in Nederland die het rietvlechten op hoog niveau uitvoert. Ze werkt veel samen met ontwerpers om zo met traditionele technieken nieuwe producten te creëren. Haar passie ligt bij het fijnscheenwerk, dit is een zeer fijne vlechttechniek. Hierbij worden wilgentenen in drieën gekloofd en daarna met de hand op een speciale schaafbank op maat geschaafd. De schenen die gebruikt worden zijn soms maar 1 of 2 mm dik. Elk object wordt gevlochten om een mal en is heel tijdrovend. In een gevlochten schaal kan zomaar 40 uur of meer werk in zitten.

[The masterclass I got to take was basketry and was given by Esmé Hofman. Esmé is one of the few left in the Netherlands who practices basketry on a high level. She collaborates with designers a lot to create new products with traditional techniques. Her passion lies with fine skein willow work, this is a very fine basketry technique. Willow skeins are being cloved in three parts and then planed by hand on a special planingbench. The skeins used can be only 1 or 2 mm thick. Every object is braided around a model and is very time consuming. A braided basket can take up to 40 hours or more to make.]

foto's Crafts Counsil Nederland

Wij zijn tijdens de masterclass aan de gang gegaan met de beginselen van het rietvlechten. Het kloven van wilgentenen en het vlechten van een eenvoudig mandje. 
Het kloven was bedoeld om een beetje het gevoel te krijgen. Een wilgenteen is een natuurlijk materiaal met knoestjes en draaïngen, je moest goed opletten anders werd je scheen zo dun dat hij afbrak. Gelukkig hoefde wij niet met de schenen te vlechten die wij zelf hadden gekloofd.
De schenen waarmee wij aan de slag gingen waren ca 3 mm breed. Deze moesten eerst schoon gemaakt worden om de resten bast er af te halen. Hierna werd er een matje gevlochten. Het was erg belangrijk dat de gaatjes overal gelijk waren. Vervolgens werden de hoeken gemaakt door aan elke kant de middelste schenen over elkaar heen te vlechten. Nu kon de mal erin gezet worden en kon de rest van het mandje af gevlochten worden. Het was een beetje puzzelen in het begin, maar gaandeweg kreeg ik er meer gevoel voor en ben ik niet ontevreden over mijn eerste mandje. 

[We got started on the principles of basketry. The cleaving of the skeins and braiding a simple basket.
The cleaving was meant to get the feel of it a little bit. A willow skein is a natural material with knots and turns. You had to pay attention or else your skein got so thin that it broke. Fortunately we didn't had to braid with the skeins we had cloved ourselves.
The skeins we worked with were about 3 mm thick. These had to be cleaned first to remove any leftover bark. Now we could braid the bottom of our basket. It was very important that all the holes were equal. Next we could make the corners by braiding on each side the middle skeins. Now we could place the model and braid the rest of the basket. It was a bit of a puzzle, but I got the hang of it and I'm not displeased about my first basket.]

foto's et aussi

Voor het tweede mandje was de basis hetzelfde, alleen werd het vlechtwerk niet diagonaal gebruikt, maar recht. Hierdoor was de rest van het mandje makkelijker af te werken, rondom over en onder.

[For the second basket the base was the same, only the braiding wasn't used diagonal but straight. Therefore the rest of the basket was easier to finish, around over under.]

foto's et aussi

De basistechnieken zijn niet moeilijk, maar het materiaal is stug en bewerkelijk en het is zeer tijdrovend. En toch vond ik het erg leuk om te doen, ik zit er zelfs sterk aan te denken om deze techniek toe te passen op een van mijn ontwerpen.

Dus mijn hartelijke dank aan Ingrid van Etsy, die deze ontdekking voor mij heeft mogelijk gemaakt.

[The basics are not very difficult, but the material is rigid and laborious and it's very time consuming. And still I had a very nice time, I'm even contemplating using this technique on one of my designs.

So many thanks to Ingrid from Etsy, who has made this discovery possible for me.]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...