5.3.15

Dana Barnes

Op zoek naar de meest uiteenlopende toepassingen van haakwerk, en dan bij voorkeur de niet voor de hand liggende of compleet uit zijn verband getrokken varianten, kwam ik op het werk van Dana Barnes. Deze textielontwerpster gebruikt dikke strengen ongesponnen wol die worden gevlochten, geknoopt, gehaakt en vervilt tot grote textiele kunststukken voor het interieur. Geïnspireerd door natuur en het buitenleven vertegenwoordigd haar werk gemaaide velden, heuvellandschappen, knoestige eiken en zelfs een verviltte tractorband.
[In search for the most divers applications of crochet, and then preferably the non-obvious or completely pulled out of context variants, I came upon the work of Dana Barnes. This textile designer uses thick strands of unspun wool that are being braided, knotted, crocheted and felted into large textile art pieces for the interior. Inspired by nature and the outdoors, her work represents crop field, hills, knotty oak trees and even a felted tractor tire.]

            Dana Barnes

Een van mijn persoonlijke favorieten zijn de gehaakte vierkanten, Looped genaamd. Deze enorme granny squares van bijna 1 meter bij 1 meter kosten bijna 2 dagen om te maken. Na het haken van de vierkanten met de dikken strengen ongesponnen wol moeten ze een paar uur in de wasmachine met heet water om ze te vervilten. Daarna worden ze met de hand in vorm gebracht en op het dak van Dana Barnes's loft te drogen gelegd. De vierkanten kunnen per stuk gebruikt worden, maar (met de hand) aan elkaar genaaid vormen ze een groot dik vloerkleed.
[One of my personal favorites are the crocheted squares named: Looped. These huge granny squares of 3 feet by 3 feet take almost 2 days to make. After crocheting the squares with the thick strands of unspun wool, they go in the washing machine for a few hours in hot water to felt them. Then they are hand-moulded and laid to dry on the roof of Dana Barnes's loft. The squares can be used seperate, but (hand)sewn together they form a large thick carpet.]

       Dana Barnes

       Looped rug

       Looped in colours

Naast Looped ben ik ook erg fan van de Twisted kleden. Deze kleden worden gemaakt door de ongesponnen wol te vlechten en vervolgens in cirkels en andere organische vormen aan elkaar te naaien en te vervilten. Doordat de vlechten qua dikte niet overal gelijk zijn krijg je hele mooie hoogte verschillen in de kleden.
[Besides Looped I'm also a big fan of the Twisted rugs. These rugs are made by braiding the unspun wool and then sewing the strands together in circles and other organic forms. The whole rug is then felted. Because the braids vary in thickness you get very nice height differences in the rugs.]

       Twisted rug

Het lijkt mij geweldig om eens op deze schaal te kunnen werken.
[It would be great to ever work on a scale like this.]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...