1.3.13

wedstrijd oude ambachten [compitition old crafts]

Het Museum Boijmans van Beuningen heeft van 9 maart t/m 20 mei de tentoonstelling Hand Made: lang leve het ambacht.


Deze tentoonstelling geeft een uniek overzicht van de meest verrassende objecten door mensenhanden gemaakt, van vroeger tot nu. De tentoonstelling wil helderheid scheppen in de wirwar aan veelal romantische clichés die bestaan over het ambacht en vakmanschap. Conservator Mienke Simon Thomas: "Met onze rijke collectie van handgemaakte voorwerpen en alle kennis die daarover in de loop der jaren in het museum is vergaard, willen we het niveau van de discussie over het ambacht verdiepen en het beeld dat de mensen ervan hebben aanzienlijk verrijken."

Naast deze tentoonstelling organiseert het museum samen met Etsy een wedstrijd voor Etsy verkopers. Hierbij gaan ze op zoek naar bijzondere handgemaakte producten die een traditioneel ambacht combineren met een vernieuwende en inspirerende insteek. Etsy verkopers krijgen zo de kans om hun handgemaakte product tentoon te stellen in de KunstStudio van het museum.
Na sluiting van de wedstrijd op 8 april zal een professionele jury 10 genomineerden uitkiezen die een plek krijgen in het museum, waar ze vanaf 23 april te zien zijn. Er is ook een publieksprijs. Bezoekers van het museum kunnen vanaf 9 april stemmen op hun favoriet.
Op 29 april worden de winnaars van de publieks- en juryprijs bekend gemaakt en deze twee winnaars krijgen hun eigen plek op de exclusieve Hand Made markt op 12 mei om hun producten te tonen en verkopen aan een kunst- en designminnend publiek.

[The Boijmans van Beuningen museum in Rotterdam has a new exhibition: Hand Made: long live craftmanship.
This exhibit giva a unique overview of the most surprising handmade objects througout the years. It wants to clarify countless, mostly romantic cliché's about craft and crafmanship. Curator Mienke Simon Thomas: "With our rich collection of handmade objects and all the knowledge that the museum has gathered about it througout the years, we want to enrich the level of the discussion about craftmanship and the image that people have of it."

Alongside the exhibition the museum organizes in cooperation with Etsy a competition for Etsy sellers. Hereby they'll search for special handmade products that combine a traditional craft with an innovative and inspiring view. Thus giving Etsy sellers the opportunity to exhibit their handmade products in the ArtStudio of the museum.
At the end of the competition on April the 8th a professional jury will pick 10 nominees who will get a spot in the museum, where they will be on display from April the 23rd. Visitors of the museum can also vote on their favorite.
On April the 29th the winners of the visitorsprice and the juryprice will be announced and these two winners will get their own stand at the exclusive Hand Made market on May the 12th to show and sell their products to an art- and designloving audience.]

Ik heb er even over na moeten denken, maar ik heb mijn haaklamp ingeschreven. Haken is duidelijk een oude ambacht (het kent zijn oorsprong rond 1800) en haken wordt niet vaak op deze manier toegepast. 


Op Flickr is een speciale groep aangemaakt, onverwacht ambacht, waar alle inzendingen te zien zijn. Tot nu toe zijn de inzendingen al heel divers; van handgemaakte zeep in pistoolvorm tot rugtassen en Ipad hoezen van restmateriaal. Ook de inzenders zijn al even divers; van ontwerpburo's tot mensen die graag met hun handen werken en dit verkopen op Etsy. Heel mooi om dit allemaal naast elkaar te zien, want uiteindelijk willen we toch allemaal hetzelfde: mensen blij maken met mooie, eerlijke, handgemaakte producten.

[I had to think about it for al while, but I decided to enter my crocheted lamp. Crocheting is obviously an old craft (it has it's origins round 1800) and crocheting isn't applied much in this way.
The museum made a special group on Flickr, onverwacht ambacht, where all the entries will shown. Till now the entries have been very diverse; from handmade soap in gunshape to backpacks and Ipadsleeve's made from scrapmaterial. Even the participants are very diverse: from design agency's to people who just love to work with their hands and sell this on Etsy. very nice to see all this together, because in the end we all want the same: making people happy with beautiful, honest, handmade products.]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...